Stobské pyramidy

Stobské pyramidy jsou geologický úkaz v podhůří pohoří Rila. Na několika mladých erozních lokalitách se ve svahu tvoří špičaté kopečky, které svým tvarem připomínají pyramidy. Geologicky to je heteromorfní usazenina vyzdvižená ze strumské nížiny okrajem velehor Rila, od okrajů erodující. Jak jsou tam různě tvrdé vrstvy, tak vznikají vlastně pokličky, kdy pár balvanů nebo kus slepence na vršku malé pyramidy brání erozi svého podloží, ale podloží nekryté žádným kamenem vesele a rychle eroduje.

Stobské pyramidy se hodně podobají Melnickým pyramidám. Tam jsem nebyl, ale podle fotek to vypadá hodně moc podobně. Stobské pyramidy mi připomínaly erozní útvary v turecké Kapadokii. Liší se tím, že Stobské pyramidy jsou jednak mladší a rychleji erodují (je tu vlhčeji), za druhé je v Kapadokii takových útvarů desetitisíkrát více na mnohem větší ploše.

Erozní svahy Stobských pyramid jsou čtyři. Jsou z různých stran vykousnuté do kopce nebo spíš návrší, které opticky stoupá od vesnice Stob směrem do pohoří Rila. Stoupání je prudké, ale úplně nahoře končí vrcholem, který zdola není vidět. Od pohoří vrchol odděluje právě ten třetí a čtvrtý erozní svah.

První dva erozní svahy jsou obestavěné zábradlím, aby čumilové nepadali dolů. Kousek pod zábradlím je blízko erozního svahu turistická chýše. Dá se v ní i přespat, ale při dešti do půlky chaty teče, protože dehtový papír na střeše je porušený.

stobske pyramidy 6571stobske pyramidy 6586stobske pyramidy 6603

Vesnice Stob

Mezi Stobské pyramidy se dá dostat pěšky po asi dvacetiminutovém pochodu z vesnice Stob. Všude jsou cedulky a šipky. Od hřbitova vedou dvě cesty, buďto po normální polní cestě, nebo terénem kratší, ale obtížnější cestičkou mezi křovinami.

Vesnička Stob je docela obyčejná. Jsou tu dvě nálevny a také příležitostně otevřený obchod s potravinami. Stob je možná největší díra Bulharska. Jestli někde potkáte vůz tažený volem, tak tady. Lidé jsou velmi příjemní a dobře si popovídáte metaslovanštinou. Samotná vesnice leží na úpatí pohoří a nad Rilskou řekou.

Do Stobu se dá dostat pěšky z vesnice Rila, je to tak šest sedm kilometrů po polní cestě mezi pastvinami a podél řeky. Příjemná procházka. Autobusy do Stobu jezdí tři denně, je to linka z Blagoevgradu do Rily.

stob 6556stob 6561stob 6565stob 6566stob 6568stob kostel 6615stob kravy 6563stob vino 6613

 

 

Bulharsko > Oblast Rila a Pirin > Stobské pyramidy

stobske pyramidy 6606stobske pyramidy slepenec 6595stobske pyramidy turisticka chyse 6609stobske pyramidy 6596

 

 

..\fotky\stobske pyramidy 6606.jpg

Stránky Bulharsko.net píše Yuhů, Dušan Janovský. +420 732 746 901, Kontakt.